4CV Is een hecht samenwerkingsverband van vijf senior-adviseurs. Wij
zijn goed in onze gezamenlijke aanpak bij het ondersteunen en versterken van veranderingsprocessen.
Wij onderzoeken hoe de zaken er voor staan. Daarbij volgen we in ieder geval twee invalshoeken:

• Hoe zitten de redeneringen over de verandering in elkaar?
• Hoe robuust is het weerstandsvermogen om niet te veranderen?

We stellen vragen die gericht zijn op de doordachtheid van de verandering, we vragen door over de geschiedenis van de organisatie en maken kennis met de emotionele arena in de onderstroom van de organisatie.
We willen onbevangen kijken naar wat de mensen op de werkvloer rond de (geplande) verandering bezig houdt Wij kijken ieder op onze eigen manier en hanteren verschillende attentiepunten.

Binnen een majeure opdracht werken wij altijd in een team van tenminste vier adviseurs. Elke adviseur levert vanuit zijn Curriculum Vitae een specifieke bijdrage aan de realisatie van de opdracht. Vandaar de naam 4CV. Een instrument waar we gebruik van maken is de ‘Onderwaterfoto’.

Onze interventie helpt u om hardnekkige belemmeringen om te veranderen op